พอตไฟ้ฟ้ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

พอตไฟ้ฟ้ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

  • พอตไฟฟ้าระบบเปิดนั้น อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรั่วซึมของน้ำยาออกมาได้ และหากปล่อยให้น้ำยาหมดหรือสูบจนน้ำยาหมดและไม่ได้เติมอย่างต่อเนื่องนั้นก็อาจทำให้เกิดการไหม้ได้อีกด้วย
  • ปัจจุบันในประเทศไทยยังคงเป็นสินค้าที่กฎหมายยังไม่รองรับ เฉพาะกรณีที่ผลิตหรือนำเข้า แต่หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการครอบครองหรือกระทำการสูบนั้นก็ไม่เป็นไร

บทสรุป

พอตไฟฟ้า หรือ บุหรี่ไฟฟ้ายุคใหม่ จัดเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเลิกบุหรี่มวนที่จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อร่างกายได้ อีกทั้งยังมีเรื่องของการพกพาที่ง่ายดายกว่า รวมไปถึงเรื่องของการส่งกลิ่นที่ไม่เหม็น ทำให้สามารถเลือกสูบได้ดีกว่าการใช้บุหรี่มวน แต่เรื่องของข้อจำกัดรวมไปถึงวิธีการต่าง ๆ นั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้สูบหรือใช้งานควรทำการศึกษาให้ดีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายและผิดข้อกฎหมายในภายหลัง

กลับไปยังบล็อก